Curs de bioseguretat

El Comitè de Bioseguretat de la UIB ha impartit la cinquena edició del Curs de Bioseguretat, organitzat per l'IRIE (Pla de formació del PDI). El curs, de 8 hores de durada, s'ha impartit entre els dies 17 i 27 d'octubre, i han assistit 32 alumnes.

 

El curs consta de dos mòduls, un per a la utilització confinada de plantes modificades genèticament, i l'altre per a la manipulació de microorganismes, mostres contaminades, cultius cel·lulars i animals. Per fer feina a la UIB amb risc biològic, és obligatori haver superat aquest curs, i que la tasca es dugui a terme a un laboratori de bioseguretat de nivell 2, autoritzat pel Comitè de Bioseguretat.

 

Per a més informació: http://www.uib.cat/recerca/estructures/comissions/bioseguretat/

Data de l'esdeveniment: 17/10/2017

Data de publicació: Tue Nov 07 10:13:00 CET 2017