cursos de prevenció

El Servei de Prevenció imparteix formació sobre riscs laborals per al personal de la UIB. Tots els cursos pertanyen als Plans de formació de la UIB:

Pla de Formació de Recursos Humans, per a PAS i PDI

Pla de Formació de l'IRIE, per al PDI

 

Es fan dos tipus de cursos:

Cursos obligatoris

Són cursos específics en funció del lloc de feina, i l’assistència és obligatòria segons la normativa vigent.

No us heu d’apuntar als cursos obligatoris, el Servei de Prevenció us convocarà quan us toqui fer els cursos.

Cursos voluntaris

Són cursos principalment de divulgació (primers auxilis, curs bàsic de prevenció, riscos psicosocials, etc.).

Us podeu apuntar a través dels dos plans de formació citats anteriorment.

 

Cursos de prevenció de riscos laborals impartits des de l’any 1998 fins el 2016