Ergonomia i Psicosociologia

Ergonomia

Riscos a les oficines i despatxos, aplicable al PDI i PAS:

 català       Castellà       English

Límits de temperatura a les oficines

Riscos del personal del Servei de Biblioteques i Documentació:

Fitxa d'informació de riscos a les biblioteques

Riscos del personal de consergeries:

Fitxa d'informació de riscos a les consergeries

Projecte ErgoUIB:

Atesa l’alta incidència de mal d’esquena entre el personal de la UIB, hem dissenyat un projecte ergonòmic que es basa en la realització d’exercicis i estiraments de fisioteràpia durant la feina, junt amb l’adopció de postures correctes quan seiem davant l’ordinador i la col·locació adequada dels elements de feina (cadira, taula, pantalla, faristol, reposapeus, etc.)

Podeu consultar el projecte en aquesta pàgina: ErgoUIB.

Resultats preliminars de l'estudi ergonòmic sobre el personal del CTI.

Psicosociologia

Pla d'actuació de risc psicosocial de la UIB