Ergonomia i Psicosociologia

Ergonomia

Informació de riscs a les oficines i despatxos, aplicable al PDI i PAS:

 català       Castellà       English

Límits de temperatura a les oficines

Informació de riscs del personal del Servei de Biblioteques i Documentació:

Fitxa d'informació de riscos a les biblioteques

Informació de riscs del personal de consergeries:

Fitxa d'informació de riscos a les consergeries

Procediment d'actuació davant riscs ergonòmics:

Procediment

Projecte ErgoUIB:

Atesa l’alta incidència de mal d’esquena entre el personal de la UIB, hem dissenyat un projecte ergonòmic que es basa en la realització d’exercicis i estiraments de fisioteràpia durant la feina, junt amb l’adopció de postures correctes quan seiem davant l’ordinador i la col·locació adequada dels elements de feina (cadira, taula, pantalla, faristol, reposapeus, etc.). Podeu consultar el projecte en aquesta pàgina: ErgoUIB.

Resultats preliminars de l'estudi ergonòmic sobre el personal del CTI.

Psicosociologia

Procediment d'actuació davant riscs psicosocials:

Procediment

Pla d'actuació de risc psicosocial de la UIB