Seguretat

Riscos durant les sortides de camp

Les sortides de camp per investigació o per pràctiques docents poden implicar riscs per a les persones que hi participen:

Calor i feina

Riscs al camp experimental i hivernacle

     Riscs generals a les sortides de camp (en elaboració)

Instruccions de seguretat per a feines específiques

IT1: Seguretat en les feines en alçada

IT2: Operacions de fumigació

IT3: Seguretat durant la neteja de finestres (empresa de neteja)

IT4: Feines en espais confinats

IT5: Control de vehicles a la rampa de l'edifici Jovellanos