Comunicació d'accidents i incidents

Aquest formulari pretén que la persona accidentada o que tenia una implicació directa amb la tècnica o tasca que duia a terme en el moment de l'accident/incident, redacti, de la forma més detallada possible, com han succeït els fets. Amb aquesta informació, es facilitarà fer una gestió més adequada que impedeixi la repetició de l’accident. Aquest registre no pretén buscar responsables sinó evitar la possibilitat que es produeixin danys a les persones i/o a la propietat, identificant les causes bàsiques que han provocat l'accident/incident.

*: Camps obligatoris

*
*
 

*
*
 
*
*

*
*
*
*
*

    


En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol- licitud. Les dades sol- licitades són necessàries per complir amb l'esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades, per exercir els quals us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.