Unitat Mèdica

Horari d'atenció mèdica:

Consultes:

 • Matins: de dilluns a dijous, de 11,30 a 13 h.
 • Horabaixes: de dilluns a dijous, de 15,30 a 16,30 h.

Urgències:

 • En qualsevol situació d'emergència, avisau la consergeria del vostre edifici.
 • Dies lectius de 8,30 a 17,30h (extensions 3461 / 9953 / 3357).
 • Fora d'aquest horari o si la unitat mèdica no està localitzable, telefonau a l'112.

Funcions i activitats de la Unitat mèdica

La Unitat mèdica té bàsicament dues funcions: la vigilància de la salut i l’assistència mèdica dels treballadors de la UIB, així com l'assistència d'urgències vitals a la comunitat universitària.

Vigilància de la salut:

Està destinada al personal de la UIB (PAS, PDI i personal contractat), i bàsicament inclou:

 • Realització de reconeixements mèdics inicials i periòdics, específics en funció dels riscs laborals de cada treballador. Per sol·licitar el reconeixement mèdic, heu d'emplenar aquest document.
 • Vacunació:
  • Vacunes en funció dels riscs laborals: tètanus, hepatitis A o B, diftèria, etc.
  • Campanya de vacunació gripal 2018: es durà a terme a la unitat mèdica (edifici Cas Jai) entre el 12 de novembre i el 14 de desembre, de dilluns a dijous de 10.30 a 13 h i de 15.30 a 16.30 h. Heu de dur signat el full de Consentiment informat. Si voleu ampliar la informació en relació a la vacunació gripal, consultau la web de la Direcció General de Salut Pública i Participació.
 • Valoració dels riscs per a la salut dels treballadors especialment sensibles a determinats riscs, embarassades, etc.
 • Formació i informació sobre primers auxilis.
 • Anàlisi i investigació de malalties professionals.
 • Coordinació amb els tècnics de prevenció.
 • Qualsevol altra activitat relacionada amb la promoció de la salut dels treballadors i prevenció dels riscs laborals.
 • Informació dins l'àmbit de la salut.
 • Manteniment de les farmacioles: Formulari per sol·licitar material de la farmaciola

Consulta mèdica habitual:

Totes les persones que treballen a la UIB (PAS, PDI i contractats) tenen dret a rebre assistència a la Unitat mèdica de la UIB.

Urgències:

Es prestarà assistència d'urgència a tota la comunitat universitària.

Protecció de la maternitat:

Al·lèrgia a animals de laboratori:

Accident biològic:

Altres activitats de promoció de la salut: