Estructura i personal

DIRECCIÓ

Carme Ramis Palmer
Professora contractada doctora del Departament de Psicologia
Tel. 971 25 97 09

 

UNITAT TÈCNICA 

Santiago Hernández Al·lès
Doctor en Biologia (Microbiologia). Tècnic superior de Seguretat i d'Higiene.
Tel. 971 17 33 28 

Maribel Taroncher Fernández
Tècnica especialista.
Tel. 971 17 27 69

Antoni Gómez
Tècnic intermedi (tècnic superior en prevenció de riscs professionals, cicle superior d'FP)
Tel. 971 17 25 00

 

UNITAT MÈDICA

Tel. 971 17 34 61 

Margalida Terrasa Villiger
Metgessa especialista en Medicina del Treball

Margalida Sastre Vidal
Metgessa especialista en Medicina del Treball

Maria Alomar Capó
Infermera especialista en Infermeria del Treball
Tel. 971 25 99 53