Introducció i Legislació

Legislació

Podeu consultar tota la legislació de prevenció actualitzada a la pàgina http://www.insht.es

En el següent document s'inclouen les normatives de prevenció de riscos laborals aplicables a la UIB (llistat no exhaustiu).

Normativa