Protecció de la maternitat

El Servei de Prevenció de la UIB ha elaborat el Protocol de prevenció de riscs durant l'embaràs, part recent i lactància natural, el qual ha estat aprovat pel Comitè de Seguretat i Salut.

És important que comuniqueu l'embaràs en fase de planificació o al més aviat possible a la Unitat mèdica del Servei de Prevenció, perquè poguem garantir la vostra protecció i la del vostre fill/a. Es garanteix l'anonimat de l'usuari i la confidencialitat de la informació facilitada.

Altres pàgines relacionades

Data de l'esdeveniment: 26/02/2015

Data de publicació: Thu Feb 26 14:37:00 CET 2015