Riscos per lloc de feina

Riscos a biblioteques

El següent document inclou informació sobre els riscos més habituals del personal del Servei de Biblioteques i Documentació:

Fitxa d'informació de riscos a les biblioteques