Riscos per lloc de feina

Riscos a consergeries

El següent document inclou informació sobre els riscos més habituals del personal de les consergeries:

Fitxa d'informació de riscos a les consergeries