Equips de protecció individual (EPI)

El Servei de Prevenció conjuntament amb el Servei de Recursos Humans ha elaborat el procediment de gestió d'EPI de la UIB.