Escoltar

Ergonomia i Psicosociologia

Ergonomia

1. Informació de riscs a les oficines i despatxos, aplicable al PDI i PAS:

 català       Castellà       English

Límits de temperatura a les oficines

2. Informació de riscs del personal del Servei de Biblioteques i Documentació:

Fitxa d'informació de riscos a les biblioteques

3. Informació de riscs del personal de consergeries:

Fitxa d'informació de riscos a les consergeries

4. Procediment d'actuació davant riscs ergonòmics:

Procediment

5. Projecte ErgoUIB:

 ErgoUIB

Psicosociologia

1. Procediment d'actuació davant riscs psicosocials:

Procediment

2. Pla d'actuació de risc psicosocial de la UIB:

FOU

3. Protocol de Prevenció i Actuació Enfront a Casos d'Assetjament Sexual, Assetjament Per Raó de Sexe i Assetjament Per Motiu de l'Orientació Sexual:

Protocol elaborat per l'Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes, i en el qual també hi participa el Servei de Prevenció. Enllaç