Escoltar

Unitat Mèdica

Horari d'atenció mèdica (edifici Cas Jai):

Consultes mèdiques (només per a treballadors de la UIB):

 • Matins: de dilluns a dijous, de 11,30 a 13 h.
 • Horabaixes: de dilluns a dijous, de 15,30 a 16,30 h.

Urgències (per a tota la comunitat universitària):

 • En qualsevol situació d'emergència, avisau la consergeria del vostre edifici.
 • Unitat mèdica: dies lectius de 8,30 a 17,30h (971 17 34 61 / 971 25 99 53 / 971 17 33 57).
 • Fora d'aquest horari o si la unitat mèdica no està localitzable, telefonau a l'112.
 • mapa

Normes i mesures amb relació al virus responsable de la COVID-19

Normes per a la comunitat universitària.

Normes per a empreses externes de la UIB.

Funcions i activitats de la Unitat mèdica

La Unitat mèdica té bàsicament dues funcions: la vigilància de la salut i l’assistència mèdica dels treballadors de la UIB, així com l'assistència d'urgències vitals a la comunitat universitària.

1. Vigilància de la salut:

Està destinada al personal de la UIB (PAS, PDI i personal contractat), i inclou les activitats següents:

 • Reconeixements mèdics inicials i periòdics, específics en funció dels riscs laborals de cada treballador. Per sol·licitar el reconeixement mèdic, heu d'emplenar aquest document.
 • Vacunació:
  • Vacunes en funció dels riscs laborals: tètanus, hepatitis A o B, diftèria, etc.
  • Campanya de vacunació gripal 2019: es durà a terme a la unitat mèdica (edifici Cas Jai) entre l'11 de novembre i el 13 de desembre, de dilluns a dijous de 10.30 a 13 h i de 15.30 a 16.30 h. Heu de dur signat el full de Consentiment informat. Si voleu ampliar la informació en relació a la vacunació gripal, consultau la web de la Direcció General de Salut Pública i Participació.
 • Valoració dels riscs per a la salut dels treballadors especialment sensibles a determinats riscs.
 • Formació i informació sobre primers auxilis.
 • Anàlisi i investigació de malalties professionals.
 • Coordinació amb els tècnics de prevenció.
 • Manteniment de les farmacioles: Formulari per sol·licitar material de la farmaciola.
 • Qualsevol altra activitat relacionada amb la promoció de la salut i prevenció dels riscs laborals.

2. Protecció de la maternitat:

Les treballadores embaraçades o que planifiquin estar-ho han de seguir el seguent protocol:

3. Al·lèrgia a animals de laboratori:

4. Accident biològic:

5. Primers auxilis i reanimació cardiopulmonar (RCP):

6. Altres activitats de promoció de la salut: