Seguretat

Riscos durant les sortides de camp

1. Procediment per a la gestió de les sortides de camp de recerca i de docència. Aprovat per la Comissió d'Experts en Sortides de Camp. Cal notificar les sortides al Servei de Prevenció segons s'indica al procediment; ajuda per emplenar el formulari: Descripció dels riscs.

2. Calor i feina

3. Riscs al camp experimental de la UIB: versió català, castellà i anglès.

Instruccions de seguretat per a feines específiques

IT-01: Seguretat en les feines en alçada

IT-02: Operacions de fumigació

IT-03: Seguretat durant la neteja de finestres (empresa de neteja)

IT-04: Feines en espais confinats

IT-05: Control de vehicles a la rampa de l'edifici Jovellanos

IT-06: normes de seguretat en el busseig científic (actualitzat 11/01/2023)