Escoltar

Seguretat

Riscos durant les sortides de camp

Les sortides de camp per investigació o per pràctiques docents poden implicar riscs per a les persones que hi participen:

1. Calor i feina

2. Riscs al camp experimental de la UIB: versió català, castellà i anglès.

3. Riscs generals a les sortides de camp per a investigació i docència (en elaboració)

Instruccions de seguretat per a feines específiques

IT1: Seguretat en les feines en alçada

IT2: Operacions de fumigació

IT3: Seguretat durant la neteja de finestres (empresa de neteja)

IT4: Feines en espais confinats

IT5: Control de vehicles a la rampa de l'edifici Jovellanos