Comitè de Seguretat i Salut

És l’òrgan paritari de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l’empresa en matèria preventiva, i està format pels Delegats de Prevenció i per representants de l’organització, en igual número. El Comitè es va constituir l’any 1996, i la composició actual és la següent:

Delegats de prevenció Organització Categoria
Formació preventiva
Guillem X. Pons Buades
Junta de PDI (STEI-i) PDI
curs bàsic PRL
Alexandre Miquel Novajra
Junta de PDI (CC.OO) PDI
-
Iosune Salinas Bueno
Comitè d'Empresa del PDI (UGT) PDI
títol superior
Rosa Miró Bonet Comitè d'Empresa del PDI (CCOO) PDI -
Virgínia Ramon Álvarez
Comissió de representants PAS (UGT)
PAS curs bàsic PRL
Ana Núñez Carrillo
Comissió de representants PAS (UGT) PAS curs bàsic PRL
Elena Navarro Olmos
Comissió de representants PAS (CCOO)  PAS  -
Lorena Martínez Carrasco-Muñoz
Comissió de representants PAS (CCOO) PAS curs bàsic PRL


Representants de la UIB Càrrec Categoria Formació preventiva
Adrià Muntaner Mas
Vicerector de Campus i Universitat Saludable. President del Comitè.PDI-
M. Consolación Hernández Guerra
GerentaPAScurs bàsic PRL
Marcos Nadal Roberts
Vicerector de Planificació Estratègica, Internacionalització i CooperacióPDI-
Irene Nadal GómezSecretària GeneralPDI-
Irene Vich Picornell
Cap del Servei de Recursos Humans PAS -

Natividad Sanz Aguiló

Cap del Servei de Gestió del Patrimoni i Despeses Generals
PAS curs bàsic PRL
Elena Sureda DemeulemeesterDirectora del Servei de Prevenció
PDItítol superior
Neus Piña Capó
Directora del CEP. Codirectora del Màster Universitari en Salut Laboral. PDI títol superior

 La secretària del Comitè és la Sra. Maribel Taroncher (Servei de Prevenció, amb veu però sense vot).

La resta d'integrants del Servei de Prevenció assisteixen com a assessors, amb veu però sense vot.

 

Acords de les reunions del Comitè de Seguretat i Salut:

El Comitè de Seguretat i Salut va decidir, en la reunió ordinària de dia 28 d'octubre de 2011, fer públics els acords adoptats a partir d'aquesta reunió:

Acords de la reunió ordinària de 18 d'octubre de 2022 (acta núm. 81).

Acords de la reunió ordinària de 31 de març de 2022 (acta núm. 80).

Acords de la reunió ordinària de 18 d'octubre de 2021 (acta núm. 79).

Acords de la reunió extraordinària de 7 de setembre de 2020 (acta núm. 78)

Acords de la reunió extraordinària de 30 de juliol de 2020 (acta núm. 77)

Acords de la reunió extraordinària de 8 de maig de 2020 (acta núm. 76)

Acords de la reunió ordinària de 9 de març de 2020 (acta núm. 75)

Acords de la reunió ordinària de 25 de setembre de 2019 (acta núm. 74)

Acords de els reunions ordinàries dels dies 27/06/2018, 21/11/2018 i 3/04/2019 (actes núm. 71, 72 i 73)

Acords de la reunió ordinària de 26 de març de 2018 (acta núm. 70)

Acords de la reunió ordinària de 17 de novembre de 2017 (acta núm. 69)

Acords de la reunió ordinària de 3 de juliol de 2017 (acta núm. 68)

Acords de la reunió ordinària de 15 de març de 2017 (acta núm. 67)

Acords de la reunió ordinària de l'1 de desembre de 2016 (acta núm. 66)

Acords de la reunió ordinària de 20 de maig de 2016 (acta núm. 65)

Acords de la reunió ordinària de 26 de febrer de 2016 (acta núm. 64)

Acords de la reunió ordinària de 15 d'octubre de 2015 (acta núm. 63)

Acords de la reunió ordinària de 18 de juny de 2015 (acta núm. 62)

Acords de la reunió ordinària de 30 de març de 2015 (acta núm. 61)

Acords de la reunió ordinària de 10 de desembre de 2014 (acta núm. 60)

Acords de la reunió ordinària de 18 de juliol de 2014 (acta núm. 59)

Acords de la reunió ordinària de 14 de març de 2014 (acta núm. 58)

Acords de la reunió ordinària de 15 de maig de 2013 (acta núm. 56)

Acords de la reunió ordinària de 14 de febrer de 2013 (acta núm. 55)

Acords de la reunió ordinària de 17 d'octubre de 2012 (acta núm. 54)

Acords de la reunió ordinària de 25 de maig de 2012 (acta núm. 53)

Acords de la reunió ordinària de 27 de gener de 2012 (acta núm. 52)

Acords de la reunió ordinària de 28 d'octubre de 2011 (acta núm. 51)