Pla de Prevenció

El Pla de Prevenció de riscs laborals és l'eina a través de la qual s'integra l'activitat preventiva en el funcionament general de la UIB. Inclou, entre d'altres aspectes, la política preventiva de la UIB, la distribució de responsabilitats, els objectius i metes de la UIB en aquesta matèria, així com els recursos humans, tècnics, materials i econòmics.

Aquest document s'actualitza cada quatre anys, després de l'elecció del nou Rector, i posteriorment s'aprova en el Consell de Direcció.

El Pla de Prevenció per al període 2018-2021 ha estat aprovat pel Comitè de Seguretat i Salut en la reunió ordinària de dia 27 de juliol de 2018, i aprovat pel Consell de Govern en la reunió ordinària de dia 19 de desembre de 2018. Per acord del Consell de Govern, s'ha publicat en el FOU núm. 479 (Resolució del Rectorat núm. 13042).

Pla de prevenció 2018-2021

Extracte "Responsabilitats i funcions" de tota la comunitat universitària.