Estructura i personal

Direcció

Elena Sureda

Elena Sureda Demeulemeester
Professora contractada doctora del Departament de Psicologia
Tècnica superior d'Ergonomia i Psicosociologia Aplicada
971 17 32 28

Unitat tècnica

Seguretat i higiene

Ergonomia i psicosociologia

Santiago Hernandez

Santiago Hernández Al·lès
Tècnic superior de Seguretat i d'Higiene
971 17 33 28
 

Elena Sureda

Elena Sureda Demeulemeester
Tècnica superior d'Ergonomia i Psicosociologia Aplicada
971 17 32 28

 

Antoni Gomez
Maribel Taroncher

 

Unitat mèdica

Maria Alomar

Maria Alomar Capó
Infermera del Treball
971 25 99 53