Estructura i personal

Direcció

Carme Ramis

Carme Ramis Palmer
Professora contractada doctora del Departament de Psicologia
971 25 97 09

Unitat tècnica

Seguretat i higiene

Ergonomia i psicosociologia

Santiago Hernandez

Santiago Hernández Al·lès
Tècnic superior de Seguretat i d'Higiene
971 17 33 28
 

Elena Sureda

Tècnic superior d'Ergonomia i Psicosociologia Aplicada

Plaça pendent de cobrir

Antoni Gomez
Maribel Taroncher

 

Unitat mèdica

Maria Alomar

Maria Alomar Capó
Infermera del Treball
971 25 99 53