Escoltar

Protocols en cas d'emergència

  1. Instruccions en cas d'emergència.
  2. Organigrama general.
  3. Esquemes d'actuació.
  4. Equips d'emergència dels edificis.
  5. Simulacres.

1. Instruccions en cas d'emergència

Instruccions generals, per a tot el personal i alumnat.     General instructions in English

Instruccions per als equips d'emergència (amb tots els protocols, actualitzat març 2020).

2. Organigrama general d'emergències:

organigrama emergencies

codi colors

3. Esquemes d'actuació per a cada tipus d'emergència

  • En preparació.

 4. Equips d'emergència

 5. Simulacres