Protocols en cas d'emergència

  1. Instruccions en cas d'emergència.
  2. Organigrama general.
  3. Equips d'emergència dels edificis.
  4. Simulacres.

1. Instruccions en cas d'emergència

Instruccions generals, per a tot el personal i alumnat.     General instructions in English

Instruccions per als equips d'emergència (inclou tots els protocols).

Pla d'actuació de la UIB front a pandèmies.

2. Organigrama general d'emergències:

organigrama emergencies

codi colors

 3. Equips d'emergència

 4. Simulacres