Escoltar

Protocols en cas d'emergència

  1. Instruccions en cas d'emergència.
  2. Organigrama general.
  3. Esquemes d'actuació.
  4. Equips d'emergència dels edificis.
  5. Simulacres.

1. Instruccions en cas d'emergència

Instruccions generals, per a tot el personal i alumnat.     General instructions in English

Instruccions per als equips d'emergència (document complert, amb tots els protocols, actualitzat novembre 2019).

Instruccions per a discapacitats.

2. Organigrama general d'emergències:

organigrama emergencies

codi colors

3. Esquemes d'actuació per a cada tipus d'emergència

  • En preparació.

 4. Equips d'emergència

 5. Simulacres