Protocols en cas d'emergència

  1. Instruccions en cas d'emergència.
  2. Organigrama general.
  3. Esquemes d'actuació.
  4. Equips d'emergència dels edificis.
  5. Simulacres.

1. Instruccions en cas d'emergència

Instruccions generals, per a tot el personal i alumnat.     General instructions in English

Instruccions per als equips d'emergència (document complert, amb tots els protocols).

Instruccions per a discapacitats.

2. Organigrama general d'emergències:

organigrama emergencies

codi colors

3. Esquemes d'actuació per a cada tipus d'emergència

 4. Equips d'emergència

 5. Simulacres