Escoltar

cursos de prevenció

El Servei de Prevenció organitza diversos cursos sobre riscs laborals, adreçats al personal de la UIB:

 

 • Curs bàsic de prevenció de riscs laborals (50 hores: 15 presencials, i 35 en línia) 1

 • Socorrisme laboral i primers auxilis (3 hores presencials) 1.

 • Riscs laborals del personal de consergeries (segona edició en preparació) 1.

 • Riscs laborals del personal del servei de biblioteca i documentació (segona edició en preparació) 1.

 • Riscs a les oficines i aules (2 hores en línia) 1.

 • Prevenció de disfonies en el professorat (8 hores presencials) 2.

 • Prevenció en el teletreball (1 hora presencial) 1.

 • Riscs generals als laboratoris (10 hores: 1 presencial i 9 en línia) 2.

 • Riscs dels nanomaterials (2 hores presencials) 2.

 • Riscs a les instal·lacions radioactives (8 hores presencials) 2.

 • Curs de bioseguretat de nivell 2 (8 hores presencials). Organitzat pel vicerectorat de Campus. Descriptor del curs.

 • Riscs a les sortides de camp (5 hores presencials) 2.

 • Curs pràctic per als coordinadors de seguretat dels laboratoris (10 hores en línia) 1.

 • Curs de Txi-kung (primer nivell de Zhi Neng). Treball energèntic per millorar la salut (12 hores presencials) 1.

 • Pla d'emergència i protocols d'actuació, per als equips d'emergències dels edificis (10 hores en línia) 1.

 • Curs pràctic d'extinció d'incendis, adreçat als equips d'intervenció dels edificis (3 hores presencials) 1.

 • Pràctica amb la central d'incendis, per als conserges (1 hora presencial) 1.

 • Riscs psicosocials (en preparació) 1.

1 Cursos inclosos en el Pla de Formació de Recursos Humans, adreçat al PAS i PDI.

2 Cursos inclosos en el Pla de Formació del PDI (IRIE).

Podeu consultar els cursos que s'impartiran enguany en el portal PAS-PDI, apartat "Formació".

Cursos de prevenció impartits des de l’any 1998 fins el 2018