Escoltar

cursos de prevenció

El Servei de Prevenció organitza diversos cursos sobre riscs laborals, adreçats al personal de la UIB. Tots els cursos estan inclosos en els Plans de formació de la UIB:

  • Pla de Formació de Recursos Humans, adreçat a PAS i PDI: portal PAS-PDI, apartat "Formació".

 Es fan dos tipus de cursos:

  • Cursos obligatoris: específics en funció del lloc de feina, l’assistència és obligatòria, en compliment de la normativa vigent. No us heu d’apuntar a aquests cursos, el Servei de Prevenció us convocarà.
  • Cursos voluntaris: són cursos de divulgació (primers auxilis, curs bàsic de prevenció, riscos psicosocials, etc.). Us podeu apuntar a través dels dos Plans de formació citats anteriorment.

Cursos de prevenció impartits des de l’any 1998 fins el 2017