Comunicació d'accidents i incidents

Aquest formulari pretén que la persona accidentada o que tenia una implicació directa amb la tècnica o tasca que duia a terme en el moment de l'accident/incident, redacti, de la forma més detallada possible, com han succeït els fets. Amb aquesta informació, es facilitarà fer una gestió més adequada que impedeixi la repetició de l’accident. Aquest registre no pretén buscar responsables sinó evitar la possibilitat que es produeixin danys a les persones i/o a la propietat, identificant les causes bàsiques que han provocat l'accident/incident.

*: Camps obligatoris

*
*
 

*
*
 
*
*

*
*
*
*
*

    


En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix d'aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades pel que fa a les dades facilitades i tractades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears) o a l'adreça de correu electrònic dpo@uib.es. També disposau del dret a reclamar davant l'autoritat de control a: https://www.aepd.es. De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat per a la qual van ser recollides.